1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R101_15/10/2020
 5. Áp dụng quy định đánh giá học sinh THCS/THPT mới theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT

Áp dụng quy định đánh giá học sinh THCS/THPT mới theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT

 • Từ phiên bản R101: Áp dụng quy định đánh giá học sinh THCS/THPT mới theo Thông tư 26/2020/TT-BGĐT

Các bước thực hiện:

 1. Thiết lập môn học Ngoại ngữ trong danh mục môn học
 2. Thiết lập bổ sung tiêu chí phân loại học lực
 3. Thiết lập số điểm về loại điểm đánh giá và định dạng con điểm
 4. Thiết lập quy định về số điểm kiểm tra
 5. Ảnh hưởng cách đánh giá mới của TT26 lên Sổ điểm cá nhân
 6. Ảnh hưởng khi thay đổi số điểm với bộ thông tin: điểm thường xuyên, điểm giữa kỳ, điểm cuối kỳ
 7. Bổ sung hình thức khen thưởng cuối kỳ/cuối năm theo TT26/2020/TT-BGĐT
 8. In Phiếu liên lạc (ảnh hưởng TT26.2020)
Cập nhật 27/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ