1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R100.01
 5. Nhà trường mong muốn mỗi học sinh có một mã định danh dễ nhớ để có thể dễ dàng phân biệt, tìm kiếm học sinh

Nhà trường mong muốn mỗi học sinh có một mã định danh dễ nhớ để có thể dễ dàng phân biệt, tìm kiếm học sinh

 • Trước phiên bản R100.01: Mỗi học sinh được cấp một mã số để phục vụ công tác thu tiền học qua tài khoản ngân hàng của trường. Trên phần mềm đã có mã SISAP để định danh học sinh, tuy nhiên mã này gồm cả chữ và số, rất khó nhớ khi phụ huynh làm giao dịch chuyển tiền và kế toán kiểm tra, rà soát lại với sổ sách.
 • Từ phiên bản R100.01: Bổ sung vào hồ sơ học sinh thông tin mã thống kê

Các bước thực hiện:

Thêm hồ sơ học sinh

 1. Vào Hệ thống\Danh sách học sinh. Nhấn Thêm
 2. Khai báo các Thông tin Học sinhThông tin phụ huynh/Người giám hộ, Mã thống kê học sinh
  Lưu ý: Mã SISAP được sinh tự động, anh/chị không thể chỉnh sửa.
 3. Khai báo các thông tin: Đăng ký khoản thu (tự nguyện), Hình thức thu, Diện ưu tiên, sổ hộ nghèo (nếu có), Hỗ trợ chi phí học tập (nếu có)
 4. Nhấn Lưu

Nhập khẩu danh sách học sinh

 1. Nhấn vào biểu tượng Tiện ích\Nhập khẩu
 2. Tải tệp mẫu excel nhập khẩu danh sách học sinh theo nhu cầu do phần mềm cung cấp.
  Lưu ý: Anh/chị nên nhập khẩu những học sinh chưa tồn tại trên phần mềm, với những học sinh đã tồn tại, anh chị thực hiện Sao chép danh sách học sinh từ năm học trước.
 3. Sao chép danh sách học sinh từ tệp excel đơn vị đang quản lý sang tệp excel mẫu của phần mềm.
 4. Chọn tệp excel mẫu đã có dữ liệu được sao chép để nhập khẩu vào phần mềm
 5. Nhấn Tiếp tục, phần mềm chuyển sang bước Nhập khẩu
 6. Phần mềm sẽ tự động kiểm tra thông và hiển thị kết quả bản ghi Hợp lệ và Không hợp lệ
 7. Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi thông tin học sinh hợp lệ vào phần mềm.

Xem hướng dẫn thiết lập hồ sơ học sinh tại đây

Cập nhật 01/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ