1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Đợt thu đã được lập nhưng có học sinh đăng ký thêm thì muốn bổ sung/ cập nhật lại đợt thu như thế nào?

Đợt thu đã được lập nhưng có học sinh đăng ký thêm thì muốn bổ sung/ cập nhật lại đợt thu như thế nào?

Khi có nhu cầu bổ sung học sinh vào đợt thu do có học sinh đăng ký thêm, anh/chị thực hiện Cập nhật lại đợt thu để bổ sung học sinh đăng ký thêm.

Các bước thực hiện

Bước 1: Đăng kí khoản thu cho các Học sinh cần bổ sung

 • Vào Lập kế hoạch thu\Đăng kí khoản thu.
 • Tích chọn đăng ký thêm khoản thu cho học sinh cần bổ sung thu các khoản tương ứng.
 • Nhấn Lưu.

Anh/chị xem thêm hướng dẫn chi tiết đăng kí khoản thu tự nguyện tại đây.

Bước 2: Cập nhật lại đợt thu

 • Vào Quản lý thu\Đợt thu, chọn đợt thu cần cập nhật và nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm, chọn Cập nhật đợt thu.
 • Nhấn Thực hiện tại mục Thay đổi chi tiết đăg ký khoản thu để thêm học sinh vừa đăng ký thêm khoản thu.
 • Nhấn Thêm học sinh để thêm từng học sinh vào đợt thu. Chọn tên học sinh trong danh sách, phần mềm tự động lấy lên những khoản thu cần phải thu trong đợt thu.
 • Trường hợp muốn thêm nhanh nhiều học sinh, anh/chị chọn Thêm nhiều học sinh:
  1. Phần mềm tự động lấy lên danh sách học sinh vừa đăng ký khoản thu bổ sung hoặc anh/chị có thể dùng bộ lọc để lọc nhanh danh sách học sinh.
  2. Tích chọn học sinh cần bổ sung vào đợt thu, nhấn Xác nhận.
 • Anh/chị nhấn Cập nhất số lượng theo đăng ký để phần mềm tự động điền số lượng đăng ký khoản thu cho học sinh tương ứng như đăng ký khi lập đợt thu.
 • Hoặc anh/chị có thể tùy chỉnh số lượng đúng với thực tế bằng cách chọn vào ô số lượng của khoản thu tương ứng.
 • Nhấn Lưu để bổ sung học sinh vào đợt thu. Anh/chị quay lại đợt thu sẽ thấy thông tin học sinh vừa bổ sung và số tiền cần thu trong đợt này.
Cập nhật 10/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ