1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Muốn đăng ký nhanh khoản thu cho nhiều khối/lớp khác nhau thì làm như thế nào?

Muốn đăng ký nhanh khoản thu cho nhiều khối/lớp khác nhau thì làm như thế nào?

Các bước thực hiện

Lưu ý: Ngay từ bước lập danh sách khoản thu, anh/chị có thể giới hạn lại danh sách khoản thu cần đăng ký bằng cách khai báo phạm vi thu phù hợp.

  1. Vào Khoản thu\Lập kế hoạch thu\Đăng ký khoản thu.
  2. Chọn phạm vi: theo khối, theo lớp.
  3. Nhấn vào biểu tượng mũi tên cạnh tiêu đề cột khoản thu cần đăng ký. Chọn Chọn cả cột để đăng ký nhanh cho cả khối/lớp.
  4. Ngoài ra, anh/chị chọn Bỏ chọn cả cột để hủy nhanh đăng ký khoản thu đó cho cả khối/lớp.
Cập nhật 29/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ