1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Nhà trường không quản lý thu tiền đồng phục, gửi xe,… thì làm như thế nào?

Nhà trường không quản lý thu tiền đồng phục, gửi xe,… thì làm như thế nào?

Trường hợp nhà trường không quản lý thu tiền đồng phục, gửi xe,… thì tích chọn trạng thái Ngừng theo dõi khi thực hiện chỉnh sửa các khoản thu đó trên Danh sách khoản thu. 

Các bước thực hiện

  1. Vào Khoản thu\Lập kế hoạch thu\Danh sách khoản thu
  2. Nhấn vào biểu tượng cây bút tại các khoản thu đồng phục, gửi xe,… để thực hiện chỉnh sửa thông tin.
  3. Tích chọn Ngừng theo dõi, nhấn Lưu.
Cập nhật 06/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ