1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Nhà trường muốn bổ sung các khoản thu khác với danh sách sẵn có của phần mềm?

Nhà trường muốn bổ sung các khoản thu khác với danh sách sẵn có của phần mềm?

Cách bước thực hiện

  1. Vào Khoản thu\Lập kế hoạch thu\Lập danh sách khoản thu
  2. Nhấn Thêm mới\ Khai báo các thông tin của khoản thu
  3. Nhấn Lưu và Thêm để lưu khoản thu và tiếp tục thêm mới khoản thu khác hoặc nhấn Lưu để lưu thông tin khoản thu.

Xem hướng dẫn chi tiết các bước thêm mới khoản thu tại đây.

Cập nhật 29/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ