Báo cáo thống kê hai mặt giáo dục (cấp Phòng Sở)

Lưu ý: Trước khi lập báo cáo, các đơn vị cấp dưới cần thực hiện tổng hợp kết quả học tập (cấp THCS/THPT) lấy lên báo cáo kết quả học tập và hạnh kiểm trong kỳ học được chọn.

  1. Vào menu Báo cáo\Danh sách báo cáo\Đảm bảo chất lượng giáo dục
  2. Lựa chọn thống kê hai mặt giáo dục
  3. Nhấn Xem hoặc nháy đúp chuột vào tên báo cáo để lựa chọn phạm vi và kỳ học lấy lên báo cáo.
  4. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý:Tại màn hình chi tiết báo cáo, anh/chị có thể:

    • Lưu báo cáo về máy với các định dạng khác nhau
    • Chỉnh sửa, thiết lập lại các tham số báo cáo
Cập nhật 22/07/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ