Thống kê chất lượng giáo dục

Mục đích

Giúp PGD/SGD đánh giá được chất lượng giáo dục tại các trường thông qua kết quả thi/kiểm tra định kỳ của các trường THCS/THPT.

Các bước thực hiện

Lưu ý: Trước khi lập báo cáo, các đơn vị cấp dưới cần thực hiện tổ chức thi, kiểm tra định kỳ, nhập điểm kiểm tra định kỳ các môn được lấy lên báo cáo trong kỳ học được chọn tại Sổ điểm cá nhân

 1. Vào Báo cáo\Danh sách báo cáo\Đảm bảo chất lượng giáo dục
 2. Lựa chọn báo cáo HS-BC01: Thống kê chất lượng giáo dục
 3. Khai báo các tham số trên báo cáo:
  • Căn cứ đánh giá: chọn 1 trong 3 căn cứ đánh giá: Theo điểm kiểm tra định kỳ, Theo điểm trung bình môn, Tương quan điểm kiểm tra định kỳ & điểm trung bình môn.
  • Loại báo cáo: Xem chi tiết theo từng trường hoặc Tổng hợp số liệu nhiều trường
  • Chọn Cấp học, Năm học, Trường, Khối lớp, Môn học, Kỳ đánh giá cần tổng hợp dữ liệu.
  • Phần mềm mặc định mang đi các khoảng điểm cần so sánh, tuy nhiên anh/chị có thể xóa, thêm khoảng điểm so sánh.
   • Nhấn vào biểu tượng thùng rác tại khoảng điểm muốn xóa để xóa khoảng điểm đó.
   • Nhấn vào đây để thêm khoảng điểm.
  • Tích chọn So sánh với số liệu năm học trước (nếu cần)
 4. Nhấn Đồng ý
Cập nhật 22/07/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ