Xét tốt nghiệp

Mục đích

Giúp cán bộ quản lý Phòng giáo dục có thể theo dõi được danh sách học sinh xét tốt nghiệp của các đơn vị cấp dưới do mình quản lý.

Các bước thực hiện

  1. Vào phân hệ Học sinh\Xét tốt nghiệp
  2. Lựa chọn năm học và đơn vị cần xem danh sách xét tốt nghiệp
  3. Anh/chị thực hiện chốt kết quả xét tốt nghiệp của trường đang xem bằng cách nhấn Chốt kết quả xét tốt nghiệp. 
    • Chọn các trường cần chốt kết quả
    • Nhấn Lưu
    • Sau khi chốt kết quả, các trường trực thuộc không thể chỉnh sửa kết quả xét tốt nghiệp của đơn vị mình.
  4. Ngoài ra, anh/chị nhấn biểu tượng máy in để in các danh sách, báo cáo phục vụ cho công tác quản trị của đơn vị.

Cập nhật 22/07/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ