Báo cáo thống kê chất lượng kiểm tra định kỳ cấp Tiểu học (cấp phòng sở)

Lưu ý: Trước khi lập báo cáo, các đơn vị cấp dưới cần thực hiện tổ chức thi, kiểm tra định kỳ, nhập điểm kiểm tra định kỳ các môn được lấy lên báo cáo trong kỳ học được chọn tại Sổ điểm cá nhân

  1. Vào Báo cáo\Danh sách báo cáo\Đảm bảo chất lượng giáo dục
  2. Lựa chọn thống kê chất lượng kiểm tra định kỳ cấp tiểu học
  3. Nhấn Xem hoặc nháy đúp chuột vào tên báo cáo để thiết lập và điều chỉnh các tham số báo cáo.
  4. Nhấn Đồng ý
    Lưu ýtại màn hình chi tiết báo cáo, anh/chị có thể:

    • Lưu báo cáo về máy với các định dạng khác nhau
    • Chỉnh sửa, thiết lập lại các tham số báo cáo
Cập nhật 22/07/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ