Chèn link vào nội dung tài liệu


1. Mục đích

Ứng dụng Tài liệu hỗ trợ cán bộ văn thư chèn thêm các đường link liên kết đến tài liệu khác, trang tài liệu trên website khác ….

2. Các bước thực hiệnĐể chèn link liên kết khi thực hiện soạn thảo nội dung chi tiết của tài liệu, thực hiện như sau:


Trên màn hình soạn thảo nội dung chi tiết, đặt con trỏ chuột tại vị trí muốn chèn link

1. Nhấn chọn biểu tượng 


   


  2. Nhập đường dẫn link vào ô URL, nhập từ để hiển thị link vào ô Link Text

  3. Nhấn
  OK để hoàn tất

   Trường hợp không muốn găn link nữa, nhấn chọn vào link liên kết đã có sau đó nhấn chọn biểu tượng 

   Cập nhật 31/12/2019

   Bài viết này hữu ích chứ?

   Bài viết liên quan

   Kênh hỗ trợ