Chèn ảnh vào nội dung tài liệu

1. Mục đích

Cho phép chèn ảnh minh họa vào nội dung chi tiết của tài liệu đang soạn thảo.

2. Các bước thực hiện

 

Để chèn ảnh vào nội dung tài liệu, thực hiện như sau:

1. Đặt con trỏ chuột vào vị trí muốn chèn ảnh.
2. Nhấn vào biểu tượng .

3. Nhấn biểu tượng để tạo thư mục lưu ảnh.

4. Nhấn vào thư mục lưu ảnh.
5. Chọn Upload.

6. Nhấn Select để chọn ảnh.

7. Nhấn Upload để đưa ảnh lên phần mềm.

8. Chọn ảnh cần chèn và nhấn Insert.

Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ