Quản lý bảo hiểm y tế

Phần
mềm QLTH.VN cho phép cán bộ y tế lập được danh sách học sinh tham Bảo hiểm y tế, danh sách học sinh được miễn giảm BHYT, theo dõi và quản lý được việc cấp số thẻ BHYT cho học sinh

Cán bộ y tế muốn lập danh sách học sinh tham gia bảo hiểm y tế trên phần mềm

Để lập danh sách học sinh tham gia bảo hiểm y tế trên phần mềm QLTH.VN, cán bộ y tế thực hiện hướng dẫn sau:

 • Từ tường chia sẻ, chọn Y tế, sau đó chọn Bảo hiểm/Bảo hiểm y tế.
 • Lập danh sách học sinh tham gia bảo hiểm y tế

 • In danh sách học sinh tham gia bảo hiểm y tế tại trường để nộp cho cơ quan bảo hiểm   

Cán bộ y tế lập danh sách học sinh được miễn giảm bảo hiểm y tế trên phần mềm

Để lập danh sách học sinh được miễn giảm bảo hiểm y tế trên phần mềm QLTH.VN, cán bộ y tế thực hiện theo hướng dẫn sau:

 • Từ tường chia sẻ, chọn Y tế, sau đó chọn Bảo hiểm/Bảo hiểm y tế.
 • Lập danh sách học sinh được miễn giảm bảo hiểm y tế


1. Nếu kế toán đã lập danh sách học sinh miễn giảm bên phân hệ Học phí thì không phải lập danh sách này ở phân hệ Y tế nữa. Khi đó, Cán bộ y tế chỉ cần kiểm tra danh sách học sinh miễn giảm bảo hiểm y tế đã được chương trình tự động lấy dữ liệu từ phân hệ Học phí.
       2. Từ các năm học sau, với các học sinh cũ của trường, chỉ cần sử dụng chức năng Sao chép từ năm học trước để lập danh sách miễn giảm như danh sách của năm học trước.
       3. Khi có sai sót về số tiền bảo hiểm, giá trị sử dụng thẻ…, để cập nhật lại cho tất cả các học sinh tham gia BHYT sử dụng chức năng Sửa hàng loạt


Cán bộ y tế muốn cập nhật số thẻ Bảo hiểm y tế cho học sinh trên phần mềm

Để cập nhật số thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, có 2 cách để thực hiện trên phần mềm

 • Cách 1: Nhập số thẻ bảo hiểm y tế cho tất cả các học sinh tham gia bằng cách nhập từ excel
  • Xuất khẩu danh sách học sinh tham gia bảo hiểm y tế

  • Điền số thẻ bảo hiểm y tế vào file xuất ra, sau đó lưu lại
  • Vào danh sách tham gia bảo hiểm y tế, chọn Tiện ích/Nhập khẩu và thực hiện như hướng dẫn dưới đây


  1. Có thể dùng cách này để lập danh sách học sinh tham gia bảo hiểm y tế.
         2. Khi có dữ liệu không hợp lệ, sử dụng chức năng ở bước 2 hoặc tải file mẫu bằng cách nhấn vào link ở bước 3, sau đó sửa file và nhập lại.

 • Cách 2: nhập số thẻ bảo hiểm y tế cho từng học sinh
Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ