Quản lý hồ sơ sức khỏe

Cán bộ y tế của trường học phải quản lý toàn bộ các thông tin, tài liệu, giấy tờ liên quan đến tình hình sức khỏe của học sinh trong thời gian theo học tại trường. Việc quản lý các thông tin này giúp cán bộ y tế nhà trường nắm bắt được những điểm đáng chú ý về sức khỏe học sinh, cách xử trí khi học sinh gặp phải sự cố y tế, hoặc có những biểu hiện của bệnh mãn tính…
Phần mềm QLTH.VN hỗ trợ cán bộ y tế quản lý các thông tin hồ sơ sức khỏe của học sinh như
: Thông tin chung, Danh sách các sự cố mà học sinh đã từng gặp, Danh sách các bệnh mãn tính của học sinh cần theo dõi, Danh sách các lần mắc bệnh của từng học sinh & Kết quả của học sinh trong từng đợt khám sức khỏe.

  • Cán bộ y tế Đăng nhập, từ tường chia sẻ, chọn Y tế
  • Vào phân hệ Hồ sơ sức khỏe:

Cán bộ y tế muốn cập nhật các thông tin sức khỏe của từng học sinh trên phần mềm

  • Vào phân hệ Hồ sơ sức khỏe
    • Cập nhật thông tin bệnh mãn tính

    • Cập nhật thông tin bệnh cần theo dõi

Các thông tin khác bao gồm: Thông tin chung, Sự cố y tế, Khám sức khỏe định kỳ chỉ xem mà không cập nhật được. Nếu muốn cập nhật những thông tin này, vào phần Sự cố y tế, Khám sức khỏe định kỳ để sửa lại thông tin.


Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ