Quản lý các sự cố y tế

Phần Quản lý các sự cố y tế trên phần mềm QLTH.VN hỗ trợ cán bộ y tế ghi nhận lại các sự cố phát sinh đối với học sinh của trường, đồng thời cho phép cán bộ y tế theo dõi và quản lý nguồn dữ liệu về các sự cố y tế đã phát sinh để có cách xử trí khi gặp các sự cố tượng tự về sau. Bên cạnh đó Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm nắm bắt
được số lượng học sinh gặp sự cố y tế để trao đổi với phụ huynh, từ đó
tìm nguyên nhân và hạn chế việc xảy ra sự cố sau này.

Cán bộ y tế muốn ghi nhận sự cố y tế xảy ra đối với học sinh trên phần mềm

Để thực hiện ghi nhận sự cố xảy ra với học sinh bằng phần mềm, cán bộ y tế thực hiện như hướng dẫn sau


  • Vào phân hệ Sự cố y tế:


Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ