Theo dõi bệnh

Phần mềm QLTH.VN cho phép cán bộ y tế ghi nhận lại các bệnh phát sinh đối với học sinh mà cần theo dõi và quản lý như Chân tay miệng, Sốt virút,….

Để thực hiện việc ghi nhận thông tin học sinh mắc bệnh, cần thực hiện trên phần mềm QLTH.VN như sau:

  • Từ tường chia sẻ, chọn Y tế, sau đó chọn Theo dõi bệnh.
  • Ghi nhận thông tin học sinh mắc bệnh

  • Khi học sinh khỏi bệnh, Cán bộ y tế cập nhật ngày khỏi bệnh của học sinh

Với các học sinh nghỉ học do bị ốm, khi thực hiện điểm danh có chọn nguyên nhân nghỉ do bị ốm thì danh sách các học sinh mắc bệnh sẽ được cập nhật.
Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ