1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Quản lý y tế trường học
  4. Quản lý các đợt khám sức khỏe định kỳ

Quản lý các đợt khám sức khỏe định kỳ

Phần khám sức khỏe định kỳ trên phần mềm QLTH.VN hỗ trợ cho cán bộ y tế trong việc ghi nhận lại thông tin cũng như kết quả của các đợt khám sức khỏe cho học sinh của trường

Cán bộ y tế muốn ghi nhận thông tin và kết quả đợt khám sức khỏe cho học sinh trên phần mềm


Để thực hiện việc ghi nhận kết quả của những đợt khám sức khỏe định kỳ của học sinh tại trường, cán bộ y tế cần thực hiện trên phần mềm QLTH.VN như sau:

  • Từ tường chia sẻ, chọn Y tế, sau đó Khám sức khỏe định kỳ.
  • Khai báo thông tin chung về đợt khám sức khỏe định kỳ: từ danh sách đợt khám sức khỏe định kỳ, nhấn Thêm

  • Nhập kết quả của đợt khám sức khỏe định kỳ theo hai cách sau
    • Cách 1: nhập kết quả từ tệp excel có sẵn

    • Cách 2: nhập kết quả cho từng học sinh


Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ