1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Hướng dẫn sử dụng
  5. Thanh toán tiền học cho con
  6. Hướng dẫn phụ huynh thanh toán tiền học thông qua quét mã QR

Hướng dẫn phụ huynh thanh toán tiền học thông qua quét mã QR

Điều kiện:

Anh chị có thể lựa chọn hình thức quét mã QR để thanh toán tiền học trực tuyến cho con nếu:

Hướng dẫn:

Bước 1: Ứng dụng hiển thị chi tiết các đợt thu của con tại mục Cần thanh toán, những đợt thu đã nộp có trạng thái Đã thanh toán. Với những đợt thu Chưa thanh toán, anh chị nhấn Thanh toán để nộp.
Trường hợp muốn thanh toán tất cả đợt thu, phụ huynh nhấn Thanh toán nhiều đợt.
Bước 2: Tại mục chọn phương thức thanh toán được Nhà trường chấp nhận, anh chị chọn Mã QR.

Bước 3: Anh chị kiểm tra thông tin tiền học của con, nhấn Thanh toán.
Bước 4: Hệ thống tự động sinh mã QR, phụ huynh chọn Tải mã QR về máy.
Lưu ý:
Anh chị có thể tham khảo danh sách ngân hàng hỗ trợ thanh toán quét mã QR để biết ngân hàng mình đang sử dụng có chấp nhận thanh toán mã QR không.

Bước 5: Mở ứng dụng Mobile Banking anh chị đang sử dụng và thực hiện quét mã QR. Thông tin thanh toán tự động hiển thị, phụ huynh kiểm tra thông tin rồi tiến hành thanh toán.

Lưu ý: Anh chị thao tác tương tự với các ngân hàng khác có chấp nhận thanh toán quét mã QR.

Bước 6: Sau khi hoàn tất thanh toán, anh chị quay lại ứng dụng SISAP, vào mục Lịch sử thanh toán. Màn hình hiển thị thông tin chi tiết giao dịch và trạng thái đợt thu chuyển sang Đã thanh toán là anh chị đã thanh toán thành công.

Cập nhật 12/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ