1. Trang chủ
  2. Thiết bị (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Khi kiểm kê, phần mềm báo còn thiết bị chưa trả nên không kiểm kê được thì làm như thế nào?

Khi kiểm kê, phần mềm báo còn thiết bị chưa trả nên không kiểm kê được thì làm như thế nào?

Khi bắt đầu thực hiện kiểm kê, anh/chị cần Thêm biên bản  tại mục Thiết bị\Kiểm kê. Tuy nhiên, màn hình hiển thị thông báo kho/phòng có thiết bị đang mượn và cần ghi trả trước:

Anh/chị vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau để có thể thực hiện kiểm kê:

  1. Vào Mượn trả\Trả thiết bị
  2. Tại mục Danh sách TB cần trả, tích chọn các phiếu mượn thiết bị. Nhấn Ghi trả.
  3. Kiểm tra lại thông tin chi tiết trong danh sách thiết bị trả. Xác nhận Ghi trả.
  4. Sau đó, anh/chị quay lại mục Thiết bị/Kiểm kê và tiến hành Thêm biên bản kiểm kê và tiến hành kiểm kê theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 09/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ