1. Trang chủ
  2. Thiết bị (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm thế nào để CBTB sửa lại số lượng thiết bị đã nhập sai?

Làm thế nào để CBTB sửa lại số lượng thiết bị đã nhập sai?

Trả lời:

Trường hợp 1: Chưa có phát sinh liên quan đến thiết bị sau khi ghi tăng phiếu.

  1. Vào Thiết bị\Tăng thiết bị: Tích vào biểu tượng cây bút để sửa lại phiếu ghi tăng thiết bị.
  2. Trên giao diện Sửa phiếu ghi tăng thiết bị: Anh/chị nhập mã thiết bị, tên thiết bị tại thanh tìm kiếm để lọc nhanh thiết bị.
  3. Sửa lại số lượng, nhấn Lưu lại phiếu.

Lưu ý: Trường hợp muốn xóa bớt thiết bị, anh/chị chọn biểu tượng thù rác tại dòng thông tin thiết bị cần xóa.

Trường hợp 2:  Đã có phát sinh mượn, trả thiết bị: Anh chị thực hiện xóa phiếu phát sinh liên quan theo hướng dẫn sau:

  1. Vào Thiết bị\ Mượn trả\ Trả thiết bị\Lịch sử trả TB. Tìm kiếm nhanh theo tên giáo viên hoặc nhập mã TB, tên TB,.. Tích chọn thiết bị, nhấn Bỏ ghi trả.
  2. Tại mục Danh sách TB cần trả, tìm kiếm nhanh theo tên giáo viên hoặc nhập mã TB, tên TB,.. Tích chọn thiết bị, nhấn Bỏ ghi mượn.
  3. Vào Kế hoạch mượn, tìm kiếm phiếu có mã thiết bị vừa bỏ ghi mượn, bỏ ghi trả bên trên. Chọn biểu tượng Thùng rác tại dòng phiếu mượn tương ứng.
  4. Vào Thiết bị\ Tăng thiết bị: Tích vào biểu tượng cây bút để sửa lại phiếu Khai báo ban đầu hoặc phiếu ghi tăng. (Thao tác chỉnh sửa và xóa như Trường hợp 1 ở trên)
Cập nhật 01/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ