1. Trang chủ
  2. Thiết bị (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm thế nào nếu cán bộ thiết bị đã làm kiểm kê nhưng số lượng thiết bị không giảm?

Làm thế nào nếu cán bộ thiết bị đã làm kiểm kê nhưng số lượng thiết bị không giảm?

Trả lời:

  1. Sau khi hoàn thành biên bản kiểm kê, anh/chị nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm tại dòng biên bản tương ứng.
  2. Chọn Lập phiếu Thanh lý TB hoặc Lập phiếu Ghi giảm TB để cập nhật số lượng và tình trạng thiết bị.
  3. Khai báo thông tin tại phiếu ghi giảm thiết bị hoặc biên bản thanh lý. Chọn Lưu.
  4. Màn hình hiển thị thông báo ghi giảm thiết bị thành công.

Trường hợp lập phiếu thanh lý trước: Sau khi hoàn thành lập phiếu Thanh lý thiết bị, anh/chị nhấn Lưu và ghi giảm, phần mềm sẽ tự động chuyển sang phiếu Ghi giảm thiết bị để anh/chị thực hiện ghi giảm luôn cho các thiết bị vừa thanh lý.

Xem hướng dẫn chi tiết các bước thanh lý thiết bị tại đây.

Cập nhật 09/06/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ