1. Trang chủ
 2. Thiết bị (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Nhà trường được cấp thiết bị hoặc mua sắm mới thì phải nhập như thế nào vào phần mềm?

Nhà trường được cấp thiết bị hoặc mua sắm mới thì phải nhập như thế nào vào phần mềm?

Cán bộ thiết bị sau khi nhận được thiết bị từ cấp trên cấp hoặc mua sắm về, vui lòng thực hiện Ghi tăng để nhập thiết bị vào kho sử dụng theo hướng dẫn sau:

Trường hợp 1: Đơn vị tự mua thiết bị

Đơn vị Khai báo thiết bị vào danh mục thiết bị giáo dục và tự ghi tăng thiết bị

 1. Vào Thiết bị (New)\Hệ thống\Thiết bị giáo dục.
 2. Phần mềm tự động lấy lên danh sách thiết bị mà anh/chị đã thực hiện khai báo tại bước Bắt đầu sử dụngTuy nhiên anh/chị có thể thêm mới danh mục thiết bị chưa có, bổ sung, chỉnh sửa thông tin cho từng danh mục thiết bị.
 3. Nhấn Thêm để thêm mới thiết bị giáo dục. Thao tác theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
  Hoặc anh/chị có thể chọn Nhập khẩu để thêm danh sách thiết bị theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
 4. Sau khi hoàn tất khai báo thiết bị mới, anh/chị vào Thiết bị\Tăng thiết bị
  • Chọn Thêm để thêm phiếu ghi tăng thiết bị.
  • Thiết lập các thông tin trong phiếu ghi tăng thiết bị theo hướng dẫn tại đây.

Trường hợp 2: Đơn vị được Sở/Phòng cấp thiết bị và ghi nhận trên Phần mềm

 1. Trường hợp trường được Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo phân bổ thiết bị cấp cho trường, phân mềm hiển thị thông báo như sau.
 2. Anh/chị thực hiện xác nhận và ghi tăng thiết bị được nhận về. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Trường hợp 3: Đơn vị được Sở/Phòng cấp thiết bị nhưng không Xác nhận trên Phần mềm

Anh/chị thực hiện Khai báo thiết bị và Ghi tăng Tương tự Trường hợp 1.

Cập nhật 08/06/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ