1. Trang chủ
 2. Thiết bị (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Xóa phiếu ghi tăng không được do phần mềm báo phát sinh mượn trả thì làm thế nào?

Xóa phiếu ghi tăng không được do phần mềm báo phát sinh mượn trả thì làm thế nào?

Trả lời:

CBTB thực hiện Bỏ ghi mượn/ Bỏ ghi trả để xóa được các phiếu mượn liên quan đến thiết bị.

Hướng dẫn thực hiện

Trường hợp 1: Thiết bị mới được lập Phiếu mượn, đã ghi mượn nhưng chưa ghi trả. 

 1. Vào Mượn trả\ Trả thiết bị\ Danh sách TB cần trả.
 2. Thực hiện bỏ ghi mượn:
  • Tìm kiếm nhanh phiếu ghi mượn bằng cách nhập tên giáo viên hoặc mã thiết bị, tên thiết bị,…
  • Tích chọn thiết bị cần bỏ ghi mượn, chọn Bỏ ghi mượn.

3. Vào Thiết bị\Tăng thiết bị. Chọn biểu tượng thùng rác tại dòng phiếu ghi tăng tương ứng để Xóa.
4. Xác nhận Xóa để hoàn tất.

Trường hợp 2: Thiết bị được lập Phiếu mượn và đã ghi trả. 

 1. Thực hiện Bỏ ghi mượn như hướng dẫn tại trường hợp 1
 2. Thực hiện Bỏ ghi trả theo hướng dẫn sau:
 • Chọn Trả thiết bị\Lịch sử trả TB
 • Anh/chị có thể bỏ ghi trả bằng cách tích chọn phiếu mượn đã được ghi trả, chọn Bỏ ghi trả.

3. Vào Thiết bị\Tăng thiết bị. Chọn biểu tượng thùng rác tại dòng phiếu ghi tăng tương ứng để Xóa.
4. Xác nhận Xóa để hoàn tất.

Cập nhật 09/06/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ