1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Một số thiết lập khác
  4. Nhà trường đăng ký thanh toán không dùng tiền mặt JETPAY ngay trên phần mềm EMIS – Khoản thu

Nhà trường đăng ký thanh toán không dùng tiền mặt JETPAY ngay trên phần mềm EMIS – Khoản thu

Mục đích: Nhà trường đăng ký thanh toán không dùng tiền mặt JETPAY ngay trên phần mềm EMIS Khoản thu.

  1. Anh/chị đăng nhập vào EMIS Khoản thu\Thanh toán online. Tại đây, anh/chị chọn Sử dụng ngay để bắt đầu sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt JETPAY.
  2. Sau khi nhấn Sử dụng ngay, anh/chị đã sử dụng MISA ID thì các thông tin người liên hệ, chức vụ, số điện thoại, email sẽ được tự động lấy lên theo MISA ID.
  3. Sau khi anh/chị nhấn Xác nhận để đăng ký sử dụng, thông tin của anh/chị sẽ được chuyển qua JETPAY để hỗ trợ hoàn thiện thủ tục, hồ sơ.
Cập nhật 04/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ