1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R123.01_22/11/2021
  5. CBTV mong muốn chọn nhanh sách có cùng nhóm KHPL khi in danh mục sách

CBTV mong muốn chọn nhanh sách có cùng nhóm KHPL khi in danh mục sách

  • Từ phiên bản R123.01: Cán bộ thư viện khi in danh mục sách có thể chọn nhanh sách có cùng nhóm ký hiệu phân loại

Các bước thực hiện: 

Để in danh mục sách phục vụ cho báo cáo hoặc theo dõi tại thư viện, anh/chị thực hiện như sau:

  • Tại màn hình Danh sách sách, anh chị nhấn vào Biểu tượng máy in, chọn Danh mục sách.
  • Để chọn nhanh sách có cùng nhóm KHPL, chọn tham số Danh mục: Theo nhóm Ký hiệu phân loại và lựa chọn các nhóm ký hiệu phân loại cần in.
  • Nhấn Đồng ý để in danh mục

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 30/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ