1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R123.01_22/11/2021
  5. CBTH mong muốn biết được các lỗi làm cho không lập được thời khóa biểu

CBTH mong muốn biết được các lỗi làm cho không lập được thời khóa biểu

  • Từ phiên bản R123.01: Cán bộ chuyên trách có thể biết được các lỗi làm cho không lập được thời khóa biểu để điều chỉnh nhanh chóng.

Các bước thực hiện:

Sau khi thiết lập quá chặt chẽ và không lập được thời khóa biểu, Cán bộ chuyên trách có thể nhận được thông tin các lỗi như sau: 

Dựa trên thông tin cảnh báo lỗi, anh/chị điều chỉnh lại ràng buộc để đạt được thời khóa biểu mong muốn.

Cập nhật 30/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ