1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R123.01_22/11/2021
 5. Nhân viên kinh doanh gửi yêu cầu đăng ký cấp phát gói học liệu/dịch vụ SISAP, dịch vụ cho nhà trường

Nhân viên kinh doanh gửi yêu cầu đăng ký cấp phát gói học liệu/dịch vụ SISAP, dịch vụ cho nhà trường

Sau khi nhà trường gửi danh sách phụ huynh đăng ký mua gói học liệu/dịch vụ SISAP qua file Excel (hướng dẫn nhà trường in danh sách đăng ký mua gói học liệu, dịch vụ tại đây), NVKD thực hiện lập yêu cầu đăng ký cấp phát gói học liệu, dịch vụ gửi phòng HTKH – Khối Sản Xuất phê duyệt và cấp học liệu, dịch vụ SISAP.

 • Trường hợp nhà trường thực hiện cho phụ huynh đăng ký trên google drive, anh chị có thể sử dụng luôn tệp đó để lập phiếu yêu cầu cấp gói học liệu/dịch vụ SISAP.
 • Trường hợp nhà trường in danh sách đăng ký ra giấy để phụ huynh đăng ký, anh chị cần phải sao chép lại/nhập lại vào file excel đăng ký gói học liệu, dịch vụ để lập phiếu yêu cầu.
 1. Anh chị vào Monitor\Công cụ\ Quản lý tài khoản học liệu. Tại đây, anh/chị theo dõi được các phiếu yêu cầu đã lập kèm trạng thái tương ứng.
 2. Để lập phiếu yêu cầu cấp học liệu, anh/chị nhấn vào Lập yêu cầu. Khai báo các thông tin trên phiếu
  • Năm học: Anh chị điền năm mà danh sách phụ huynh đăng ký tài khoản học liệu.
  • Email nhận thông báo: Là email nhận thông báo khi có phản hồi từ phòng HTKH – KSX
  • Danh sách đăng ký triển khai SISAP, Học liệu: Là file Excel danh sách phụ huynh đăng ký mua tài khoản học liệu ở trường. Sau khi đính kèm file excel, hệ thống tự động tính số lượng các gói học liệu phụ huynh đăng ký ở trường.
  • Tên đơn vị: là tên trường đăng ký mua, anh/chị có thể nhập mã quan hệ ngân sách hoặc tên của đơn vị.
  • Số đơn hàng trên CRM: Là mã số hợp đồng anh/chị đã lập trên CRM.
  • Biên bản bàn giao/xác nhận của kế toán, hiệu trưởng: Là giấy tờ hợp pháp bàn giao lại các thông tin đã đăng ký từ phía nhà trường.
 3. Sau hoàn tất, anh/chị nhấn Lưu. Sau khi lưu phiếu yêu cầu sẽ được gửi đến phòng HTKH – KSX và có trạng thái Chờ cấp
 4. Sau khi gửi yêu cầu, phòng HTKH – Khối sản xuất thực hiện kiểm chứng và phê duyệt yêu cầu.
  • Trường hợp yêu cầu không hợp lệ, hệ thống hiển thị trạng thái Từ chối kèm Lí do tương ứng, đồng thời anh/chị nhận được mail phản hồi.
   Anh/chị tích chọn vào phiếu yêu cầu từ chối, nhấn Sửa yêu cầu để cập nhật, bổ sung, sửa đổi phiếu yêu cầu.
  • Trường hợp yêu cầu được phê duyệt, hệ thống hiển thị trạng thái Đã cấp, anh/chị hướng dẫn hoặc hỗ trợ nhà trường có thể thực hiện kích hoạt gói học liệu/dịch vụ SISAP cho phụ huynh (xem hướng dẫn tại đây).
Cập nhật 23/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ