1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R120 _ 30/09/2021
 5. Người lập thời khóa biểu muốn phân công giảng dạy cho từng giáo viên theo thứ tự sắp xếp tại bảng phân công giảng dạy

Người lập thời khóa biểu muốn phân công giảng dạy cho từng giáo viên theo thứ tự sắp xếp tại bảng phân công giảng dạy

 • Từ phiên bản R120: Người lập thời khoá biểu có thể nhập khẩu PCGD đang quản lý lên chương trình và sắp xếp theo thứ tự tại file nhập khẩu. Các giáo viên chưa được PCGD thì sắp xếp theo thứ tự khai báo phòng ban.

Các bước thực hiện

Tại bước Thiết lập ràng buộc, anh/chị chọn Phân công giảng dạy để thực hiện PCGD cho giáo viên.

 • Trường hợp anh/chị đã thực hiện PCGD trên file excel và muốn nhập khẩu nhanh lên chương trình, chọn Nhập khẩu
 • Anh/chị có thể thực hiện nhập khẩu PCGD theo Môn học hoặc theo Lớp, tải tệp mẫu tương ứng với từng hình thức nhập khẩu.
 • Sao chép dữ liệu PCGD từ tệp đang quản lý sang tệp mẫu. Tải tệp mẫu đã chứa dữ liệu PCGD lên chương trình taị bước Chọn tệp nhập khẩu.
 • Chọn hình thức nối giữa thông tin môn học và lớp, Hình thức nối giữa các môn học được phân công anh/chị đã sử dụng trên tệp nhập khẩu. Nhấn Tiếp tục.
 • Nhấn Xem dữ liệu không hợp lệ để kiểm tra các thông tin chưa chính xác và nhập khẩu lại. Hoặc nhấn Tiếp tục để nhập khẩu các bản ghi hợp lệ lên chương trình.
 • Trường hợp có giáo viên đã phân công giảng dạy trên chương trình nhưng đang được nhập khẩu với dữ liệu PCGD khác, anh/chị có thể tích chọn và nhấn Tiếp tục nhập khẩu để ghi đè PPCT mới.

Sau khi nhập khẩu thành công, danh sách GV đã được PCGD được sắp xếp theo thứ tự giống với file nhập khẩu.

Xem hướng dãn chi tiết tại đây. 

Cập nhật 28/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ