1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R120 _ 30/09/2021
  5. Kết chuyển dữ liệu từ kết quả kiểm tra trực tuyến tới EMIS – Học sinh

Kết chuyển dữ liệu từ kết quả kiểm tra trực tuyến tới EMIS – Học sinh

  • Từ phiên bản R120: Giáo viên có thể lấy kết quả bài kiểm tra trực tuyến theo tháng làm điểm giữa kỳ, cuối kỳ theo quy định.

Các bước thực hiện:

Trường hợp đơn vị sử dụng đồng thời phân hệ EMIS – Học sinh và EMIS – Ôn tập, giáo viên có thể lấy kết quả đánh giá tháng từ kiểm ta trực tuyến làm kết quả đánh giá định kỳ.

  • Tại màn hình Tổng hợp đánh giá, vào Tiện ích/Sử dụng kết quả đánh giá tháng
  • Tại đây, anh/chị chọn Tháng Môn để lấy lên kết quả đánh giá tháng tương ứng
  • Tích chọn học sinh được chọn để lấy kết quả đánh giá, nhập nhận xét tương ứng với từng học sinh trong mỗi môn học.
  • Nhấn Lưu để lấy kết quả đánh giá tháng của các học sinh đã chọn làm kết quả đánh giá định kỳ.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây. 

Cập nhật 28/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ