1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R120 _ 30/09/2021
 5. Kế toán mong muốn khai báo nhanh danh sách học sinh được miễn giảm nếu một khoản thu có nhiều đối tượng được miễn giảm với mức khác nhau

Kế toán mong muốn khai báo nhanh danh sách học sinh được miễn giảm nếu một khoản thu có nhiều đối tượng được miễn giảm với mức khác nhau

 • Câu chuyện nghiệp vụ: Đối với khoản thu học phí, nhà nước có chính sách miễn giảm học phí cho các đối tượng thuộc diện ưu tiên. Tùy từng đối tượng mà tỷ lệ miễn giảm khác nhau, ví dụ:
  + Hộ nghèo: 100%
  + Dân tộc thiểu số: 70%
  + Hộ cận nghèo: 50%
  Kế toán cần theo dõi danh sách học sinh được miễn giảm theo từng diện, từng mức để tính đúng số tiền học phí phải thu của học sinh
 • Trước phiên bản R120: Khi đăng ký miễn giảm, kế toán chỉ có thể khai báo một mức miễn giảm một lần. Để khai báo danh sách học sinh miễn giảm học phí kế toán sẽ phải thực hiện nhiều lần.
 • Từ phiên bản R120: Kế toán có thể khai báo nhanh danh sách học sinh được miễn giảm nếu một khoản thu có nhiều đối tượng được miễn giảm với các mức khác nhau.

Các bước thực hiện:

1. Sao chép danh sách học sinh miễn giảm từ khoản thu khác

  • Vào Khoản thu/Lập kế hoạch thu/Danh sách miễn giảm
  • Vào Tiện ích/Sao chép danh sách miễn giảm
   • Chọn Sao chép Khoản thu để sao chép danh sách học sinh miễn giảm từ khoản thu khác
   • Khoản thu sao chép: khoản thu đã có danh sách học sinh miễn giảm
   • Sao chép cho khoản thu: Khoản thu chưa có danh sách miễn giảm, cần bổ sung thông tin miễn giảm
   • Tích chọn các học sinh cần sao chép thông tin miễn giảm sang khoản thu mới
   • Điều chỉnh Mức miễn giảm, Thời gian miễn (nếu cần)
   • Nhấn Sao chép để sao chép danh sách học sinh đã chọn với mức miễn giảm tương ứng.

2. Thêm nhanh danh sách học sinh được miễn giảm các mức khác nhau của cùng 1 khoản thu

  • Vào Khoản thu/Lập kế hoạch thu/Danh sách miễn giảm
  • Nhấn Thêm nhanh để thêm nhanh danh sách học sinh được miễn giảm các mức khác nhau của cùng 1 khoản thu.
  • Chọn Khoản thu cần thêm danh sách học sinh miễn giảm
  • Tích chọn Chỉ hiển thị học sinh có đăng ký để hiển thị danh sách học sinh có đăng ký khoản thu đã chọn
  • Tích chọn Chỉ hiển thị học sinh có thông tin diện ưu tiên để hiển thị học sinh có thông tin diện ưu tiên đã đăng ký trên hồ sơ học sinh.
  • Chọn học sinh từ danh sách để khai báo thông tin miễn giảm
  • Chọn Diện miễn giảm Mức miễn giảm tương ứng với từng học sinh.
  • Nhấn Lưu để lưu danh sách đã chọn và lập danh sách mới. Nhấn Lưu và đóng để lưu danh sách đã lập và hoàn tất thêm danh sách.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 29/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ