1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R120 _ 30/09/2021
  5. Kế toán mong muốn các báo cáo, sổ sách phản ánh đúng số lượng học sinh tại thời điểm in

Kế toán mong muốn các báo cáo, sổ sách phản ánh đúng số lượng học sinh tại thời điểm in

  • Từ phiên bản R120: Kế toán có thể in các báo cáo, sổ sách phản ánh đúng số lượng học sinh tại thời điểm in.

Các bước thực hiện: 

Đối với các học sinh chuyển đi, anh chị ngừng theo dõi và cần xác định thời điểm ngừng theo dõi

  • Trên danh sách học sinh, chọn Ngừng theo dõi và khai báo ngày chuyển đi của học sinh.
  • Trường hợp ngừng theo dõi nhiều học sinh cùng lúc trên hồ sơ, tích chọn học sinh, vào Tiện ích/Ngừng theo dõi và khai báo ngày chuyển đi.

Lưu ý: Khi in các báo cáo, danh sách, với những học sinh chuyển đi thì tại thời điểm chuyển đi trở về trước, vẫn hiển thị học sinh đó trên danh sách; thời điểm học sinh chuyển đi về sau thì không hiển thị. Với những học sinh chuyển đến thì tại thời điểm chuyển đến trở về trước khi in các báo cáo, danh sách không hiển thị học sinh đó trong danh sách, báo cáo; thời điểm học sinh chuyển đến về sau thì hiển thị như bình thường

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 28/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ