1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Giáo viên
  4. Kiểm tra trực tuyến
  5. Hội đồng kiểm tra thống kê kết quả kiểm tra

Hội đồng kiểm tra thống kê kết quả kiểm tra

Giúp hội đồng nắm bắt được kết quả của các lớp tham gia kiểm tra như: số lượng học sinh tham gia, điểm trung bình môn của từng lớp để dễ dàng so sánh kết quả học tập của các lớp.

1. Vào Kiểm tra\ Kỳ Đánh giá, vào Danh sách kỳ đánh giá, chọn kỳ đánh giá cần xem kết quả.

2. Nhấn vào Chi tiết của môn cần thống kê kết quả, chọn Thống kê kết quả


3. Ban giám hiệu xem và xuất khẩu kỳ đánh giá

  • Ban giám hiệu chọn vào Xuất dữ liệu chi tiết để xuất thông tin kỳ kiểm tra của học sinh.

Cập nhật 01/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ