1. Trang chủ
 2. Ôn tập
 3. Giáo viên
 4. Kiểm tra trực tuyến
 5. Hội đồng kiểm tra thống kê kết quả kiểm tra

Hội đồng kiểm tra thống kê kết quả kiểm tra

Giúp hội đồng nắm bắt được kết quả của các lớp tham gia kiểm tra như: số lượng học sinh tham gia, điểm trung bình môn của từng lớp để dễ dàng so sánh kết quả học tập của các lớp.

Các bước thực hiện

1. Thống kê kết quả kiểm tra

 • Vào Kiểm tra\ Kỳ Đánh giá, vào Danh sách kỳ đánh giá, chọn kỳ đánh giá cần xem kết quả.
 • Nhấn vào Chi tiết của môn cần thống kê kết quả, chọn Thống kê kết quả.


2. Ban giám hiệu xem và xuất khẩu kỳ đánh giá

 • Ban giám hiệu chọn vào Xuất dữ liệu chi tiết để xuất thông tin kỳ kiểm tra của học sinh.

3. Ban giám hiệu xem được tổng quan chung tình hình chấm bài

 • BGH theo dõi được tình hình chấm bài để năm được tiến độ của các lớp, lớp nào chưa chấm, ai là người phụ trách chấm lớp đó.

4. Hội đồng kiểm tra công bố đáp án, điểm thi sau khi thi xong đối với bài trắc nghiệm hoặc bài kiểm tra không cần giáo viên chấm

Đối với các bài kiểm tra trắc nghiệm hoặc không cần người chấm, hội đồng kiểm tra có thể công bố đáp án, điểm thi ngay sau khi như sau

 • Tại phần Phân công chấm bài, hội đồng kiểm tra có thể chọn: Phân công giáo viên chấm bài nếu cần giáo viên chấm, kiểm tra lại bài trước khi công bố điểm và đáp án hoặc Không phân công giáo viên chấm bài nếu muốn chấm bài và công bố đáp án tự động sau khi thi xong
 • Nếu chọn Phân công giáo viên chấm bài, hội đồng chọn thêm danh sách lớp và giáo viên, sau đó nhấn Lưu.

 • Đối với các bài trắc nghiệm 100%, phần mềm sẽ ngầm định Không phân công giáo viên chấm bài ngay từ đầu.

 • Đối với các bài kiểm tra có cả tự luận, cả trắc nghiệm, phần mềm sẽ hiện lên cảnh báo để hội đồng xem xét có phân công cho giáo viên hay không.

 

Cập nhật 17/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ