Đăng ký khoản thu

Mục đích: Giúp phụ huynh đăng ký khoản thu trên SISAP để kế toán cập nhật nhanh thông tin vào danh sách thu tiền.

Các bước thực hiện:

  1. Sau khi nhà trường gửi thông báo đăng ký các khoản thu cho phụ huynh thông qua ứng dụng SISAP để phụ huynh nắm bắt thông tin và chủ động đăng ký cho con các khoản phù hợp.
  2. Hoặc hiển thị tại mục Học phí. Chọn Chi tiết để đăng ký khoản thu cho con.
  3. Tại màn hình Đăng ký khoản thu, phụ huynh tích chọn các khoản phù hợp muốn đăng ký cho con, nhấn Đăng ký.
  4. Xác nhận Đăng ký các khoản thu.
Cập nhật 14/11/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ