1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R118 _ 31/08/2021
 5. Cán bộ thiết bị muốn xem và in các thông tin để báo cáo ban giám hiệu tình hình tăng giảm thiết bị, thống kê về tăng giảm thiết bị theo nhiều chiều

Cán bộ thiết bị muốn xem và in các thông tin để báo cáo ban giám hiệu tình hình tăng giảm thiết bị, thống kê về tăng giảm thiết bị theo nhiều chiều

 • Từ phiên bản R118: CBTB có thể thống kê và lập các báo cáo biến động tăng giảm của thiết bị nhằm hỗ trợ Ban giám hiệu đưa ra các quyết định quản trị liên quan đến việc mua sắm, thanh lý hoặc điều tiết nguồn mua, điều tiết các thiết bị được mua.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Thiết bị, chọn Tra cứu, nhấn Điều kiện lọc để thiết lập bộ lọc tra cứu.
 2. Chọn bộ lọc Tra cứu theoBiến động theo đầu thiết bị hoặc Biến động theo đầu phiếu để thống kê biến động thiết bị theo nhu cầu.
 3. Tên bộ lọc: Sử dụng tên bộ lọc mặc định của chương trình hoặc anh chị có thể đặt tên bộ lọc mới theo nhu cầu sử dụng.
 4. Chi tiết bộ lọc: Chọn các giá trị lọc theo nhu cầu tra cứu theo nhu cầu: Năm học, Tên thiết bị, Môn học, Kho/phòng, Loại thiết bị, Khối lớp, Môn học
 5. Nhóm theo thông tin: Chọn các giá trị để nhóm danh sách thiết bị theo các tiêu chí đó.
 6. Nhấn Lọc: phần mềm thực hiện lọc danh sách thiết bị theo các tiêu chí vừa chọn.
 7. Nhấn Lưu và lọc: phần mềm thực hiện lọc danh sách thiết bị đồng thời lưu lại bộ lọc trên.
 8. Nhấn Hủy thay đổi để hủy chọn các thông tin vừa nhập.
 9. Sau khi nhấn Lọc hoặc Lưu và lọc, phần mềm sẽ thực hiện lọc danh sách thiết bị theo đúng bộ lọc anh/chị đã chọn và hiển thị tên bộ lọc đang tra cứu bên cạnh nút Điều kiện lọc.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 30/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ