1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R118 _ 31/08/2021
 5. Cán bộ thiết bị muốn báo cáo cho phòng sở chính xác các thiết bị có tại trường theo đúng mã thống kê

Cán bộ thiết bị muốn báo cáo cho phòng sở chính xác các thiết bị có tại trường theo đúng mã thống kê

 • Trước phiên bản R118: Khi đến kỳ báo cáo, để thống kê được các thiết bị lên phòng sở, CBTB thực hiện đối chiếu các thiết bị do sở phòng ban hành với thiết bị có tại trường. Tuy nhiên, trường hợp danh mục thiết bị của phòng/sở có nhiều thiết bị trùng tên nhưng khác mã thiết bị trong khi trường chỉ có 1 thiết bị có tên giống với tên thiết bị trong danh mục thì sẽ tự động gợi ý lấy thông tin lên tất cả các dòng của danh mục, làm sai dữ liệu của trường.
 • Từ phiên bản R118: Bổ sung thông tin của mỗi thiết bị khi đối chiếu tại trường để xác định chính xác thiết bị trong danh mục của phòng/sở.

Các bước thực hiện:

 • Để đảm bảo thiết bị của trường trùng mã thống kê với cấp chủ quản, nhấn Rà soát báo cáo.
  • Tại đây, anh/chị có thể theo dõi và đối chiếu mã thống kê các thiết bị đang quản lý tại trường với mã thống kê thiết bị tại phòng/sở tương ứng với các trạng thái: Sai khác mã thống kê (MTK tại trường khác MTK tại phòng/sở), Chưa có tại trường (Thiết bị tại phòng/sở cưa được quản lý trong danh mục của trường), Trùng mã thống kê (MTK thiết bị tại trường trùng với MTK tại phòng/sở).
  • Trường hợp thiết bị Sai khác mã thống kê, anh/chị chọn tên thiết bị tương ứng đang quản lý để đối chiếu. Sử dụng thông tin Môn học, Khối lớp (đối với cấp Tiểu học, THCS, THPT)hoặc Nhóm độ tuổi (đối với cấp Mầm non) để đối chiếu chính xác thiết bị tương ứng. Nhấn Xác nhận.
  • Các thiết bị có mã thống kê đã chọn được cập nhật lại mã thống kê và chuyển vào trạng thái Trùng mã thống kê.
  • Trường hợp thiết bị Chưa có tại trường, anh/chị khai báo tên thiết bị tương ứng. Nếu không khai báo, tên thiết bị được đặt mặc định theo tên do Phòng/sở dung cấp. Tích chọn thiết bị và nhấn Xác nhận để đưa vào danh sách thiết bị.
Cập nhật 30/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ