1. Trang chủ
 2. Thiết bị (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để lập báo cáo tình hình sử dụng thiết bị theo môn?

Làm thế nào để lập báo cáo tình hình sử dụng thiết bị theo môn?

Trả lời:

Để lập báo cáo tình hình sử dụng thiết bị theo môn, anh chị thực hiện như sau:

 1. Vào Báo cáo\Danh sách báo cáo.
 2. Nhấn đúp chuột vào TB-BC01: Báo cáo tình hình mượn thiết bị.
 3. Khai báo các tham số trên báo cáo:

  • Năm học: Phần mềm tự động lấy lên thông tin năm học hiện tại, anh/chị có thể chọn lại thông tin bằng cách nhấn vào dấu mũi tên để hiển thị danh sách năm học
  • Thời gian: Thời gian cần in báo cáo: Cả năm/theo từng tháng.
  • Thống kê: lựa chọn hình thức thống kê báo cáo theo Môn học. 
  • Chọn môn học: Nhấn vào dấu mũi tên để hiển thị danh sách môn học.
  • Tiết sử dụng thiết bị: Chọn tiết theo Thực hành, Biểu diễn, Tất cả.
  • Thiết lập Tùy chọn in: Chỉ thống kê các tiết trong quy định để chỉ lấy lên các tiết học được phân công có quy định số tiết sử dụng thiết bị.
  • Chân chữ ký: Tùy chỉnh thiết lập chân chữ ký phù hợp với đơn vị của mình:

   • Tùy chỉnh thông tin tiêu đề, tên người ký.
   • Tích chọn/Bỏ tích chọn vào người ký muốn hiển thị/không muốn hiển thị lên báo cáo tại cột Hiển thị.
   • Nhấn vào biểu tượng để kéo thả để thay đổi vị trí chữ ký
   • Nhấn Lấy lại mặc định để thiết lập lại hiển thị chữ ký như ban đầu.
   • Nhấn Lưu để hoàn thành việc thiết lập.
 4. Chọn Lấy dữ liệu, phần mềm trả về danh sách Thống kê tình hình mượn thiết bị theo môn. Anh/chị có thể chọn tải về máy hoặc in danh sách.
  Ngoài ra, anh/chị có thể xuất khẩu danh sách tình hình mượn thiết bị bằng cách chọn Xuất khẩu, chọn định dạng file muốn xuất.
Cập nhật 09/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ