1. Trang chủ
 2. Thiết bị (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để lập báo cáo tình hình sử dụng thiết bị theo môn?

Làm thế nào để lập báo cáo tình hình sử dụng thiết bị theo môn?

Trả lời:

Để lập báo cáo tình hình sử dụng thiết bị theo môn, anh chị thực hiện như sau:

 1. Vào Báo cáo/Tình hình mượn thiết bị. Nhấp đôi chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem
   
 2. Khai báo các tham số trên báo cáo:
  • Năm học/Thời gian cần in báo cáo
  • Thống kê: lựa chọn hình thức thống kê báo cáo theo Môn học. 
  • Chọn Tiết sử dụng thiết bị: Thực hành, Biểu diễn, Tất cả
  • Thiết lập Tùy chọn in: 
  • Chỉ thống kê các tiết trong quy định: Chỉ lấy lên các tiết học được phân công có quy định số tiết sử dụng thiết bị
  • Chân chữ ký: Tùy chỉnh thiết lập chân chữ ký phù hợp với đơn vị của mình
   • Tích chọn/Bỏ tích chọn vào người ký muốn hiển thị/không muốn hiển thị lên báo cáo
   • Nhấn vào biểu tượng này, kéo thả để thay đổi vị trí chữ ký
   • Nhấn Lấy lại mặc định để thiết lập lại hiển thị chữ ký như ban đầu.
   • Nhấn Đồng ý để hoàn thành việc thiết lập
 3. Nhấn Xác nhận, nhấn biểu tượng này để xuất báo cáo ra tệp excel, word,…

Ngoài ra, anh chị có thể thực hiện lập báo cáo tình hình sử dụng thiết bị theo giáo viên. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 19/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ