1. Trang chủ
 2. Thiết bị (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để khai báo nhiều thiết bị cho một bài giảng trong file mẫu nhập khẩu?

Làm thế nào để khai báo nhiều thiết bị cho một bài giảng trong file mẫu nhập khẩu?

Trả lời:

Để khai báo nhiều thiết bị cho một bài giảng trong file mẫu nhập khẩu, anh/chị chỉ cần nhập Tên chương trình học 01 lần để trống dữ liệu cột Bài học cho đến khi nhập hết danh sách thiết bị của bài học đó, sau đó tiếp tục nhập duex liệu cho bài học tiếp theo.

Các bước thực hiện nhập khẩu các bài học có sử dụng thiết bị từ tệp excel vào phần mềm như sau:

 1. Vào menu Danh mục\Bài học có sử dụng thiết bị.
 2. Chọn phân phối chương trình cần nhập khẩu. Nhấn Nhập khẩu.
 3. Tải tệp mẫu từ chương trình:
  • Chọn Môn, Phân phối chương trình cần nhập khẩu
  • Chọn loại tệp cần tải:
   Dữ liệu hiện có: tải tệp mẫu kèm thông tin bài học có sử dụng thiết bị đang có trên phần mềm.
   Dữ liệu mẫu tham khảo: tải tệp mẫu kèm danh sách bài học có sử dụng thiết bị mẫu do phần mềm cung cấp.
  • Nhấn Tải tệp mẫu
 4. Anh/chị có thể nhập, chỉnh sửa, sao chép thông tin bài học có sử dụng thiết bị vào tệp mẫu vừa tài về
  Lưu ý: Để nhập nhiều thiết bị cho 1 bài học, anh/chị chỉ cần nhập Tên bài học 1 lầnbỏ trống các dòng bài học bên dưới cho đến khi nhập hết danh sách thiết bị bài học đó, sau đó tiếp tục nhập dữ liệu cho bài học thứ 2 ở dòng tiếp theo.
 5. Chọn tệp excel mẫu đã có dữ liệu được sao chép để nhập khẩu vào phần mềm.
 6. Nhấn Xác nhận, phần mềm chuyển sang bước Nhập khẩu
 7. Tiếp tục nhấn Xác nhận để chuyển sang bước Xác nhận và nhập khẩu. Phần mềm sẽ tự động kiểm tra thông và hiển thị kết quả bản ghi Hợp lệ và Không hợp lệ
 8. Trong trường hợp tệp nhập khẩu bị lỗi thì anh/chị có thể khắc phục như sau:
  Nhấn Tải tất cả bản ghi để xem toàn bộ danh sách bản ghi (bao gồm bản ghi hợp lệ và bản ghi không hợp lệ) hoặc Chỉ tải những bản ghi không hợp lệ và thực hiện chỉnh sửa, nhập khẩu lại vào phần mềm.
 9. Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi thông tin thiết bị hợp lệ vào phần mềm.

 

Cập nhật 19/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ