1. Trang chủ
  2. Thiết bị (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm thế nào để điều chỉnh lại số lượng thiết bị tối thiểu trong danh mục thiết bị?

Làm thế nào để điều chỉnh lại số lượng thiết bị tối thiểu trong danh mục thiết bị?

Trả lời:

Để điều chỉnh lại số lượng thiết bị tối thiểu trong danh mục thiết bị đã khai báo, anh/chị thực hiện như sau:

  1. Vào Thiết bị (New)\Danh mục\Thiết bị giáo dục.
  2. Nháy đúp chuột hoặc nhấn vào biểu tượng cây bút tại thiết bị muốn chỉnh sửa.
  3. Chỉnh sửa thông tin SL tối thiểu để điều chỉnh số lượng thiết bị tối thiểu theo nhu cầu.
  4. Nhấn Lưu để hoàn tất.

 

Cập nhật 19/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ