1. Trang chủ
 2. Thiết bị (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để ghi tăng thiết bị không thuộc danh mục thiết bị tối thiểu và chưa được nhập vào phần mềm?

Làm thế nào để ghi tăng thiết bị không thuộc danh mục thiết bị tối thiểu và chưa được nhập vào phần mềm?

Trả lời:

Đối với các thiết bị không thuộc danh mục thiết bị tối thiểu đang được phần mềm quản lý, anh/chị thực hiện ghi tăng bằng 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Nhập khẩu danh sách thiết bị tại màn hình Bắt đầu sử dụng, phần mềm tự động ghi tăng thiết bị.

Anh/chị có thể sử dụng tệp dữ liệu có sẵn đang theo dõi hoặc sao chép dữ liệu vào tệp mẫu của chương trình.

 • Tải tệp excel chưa dữ liệu danh sách thiết bị.
 • Chọn sheet nhập khẩu: trường hợp dữ liệu danh sách thiết bị không nằm trong sheet đầu tiên, anh/chị chọn lại sheet chứa dữ liệu danh sách thiết bị.
 • Dòng tiêu đề DS là dòng thứ: trường hợp dòng tiêu đề của danh sách tải lên không phải dòng 1, anh/chị  chọn lại dòng chứa tiêu đề của danh sách.
 • Chọn cột từ danh sách tải lên tại thông tin Dữ liệu tệp nguồn tương ứng với thông tin Dữ liệu yêu cầu.
 • Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước Xác nhận và nhập khẩu. 
 • Phần mềm sẽ tự động kiểm tra thông và hiển thị kết quả bản ghi Hợp lệ và Không hợp lệ, đồng thời hiển thị danh sách thiết bị ghi nhận được từ tệp của đơn vị. Trong danh sách này, những bản ghi không hợp lệ sẽ hiển thị cột lý do lỗi, được bôi đậm màu đỏ.
 • Trong trường hợp tệp nhập khẩu bị lỗi anh/chị kiểm tra lại thông tin các bản ghi phần mềm báo lỗi để thực hiện nhập khẩu lại.
 • Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi thông tin thiết bị hợp lệ vào phần mềm.
 • Sau khi nhập khẩu thành công, phần mềm tự động sinh các thông tin vào danh mục thiết bị, danh mục kho phòng, danh mục loại thiết bị, danh sách thiết bị, tự động ghi tăng số lượng thiết bị nhập vào.

Cách 2: Khai báo thiết bị vào danh mục thiết bị giáo dục và tự ghi tăng thiết bị

 • Vào Hệ thống\Danh mục\Thiết bị giáo dục. Khai báo thiết bị bằng cách nhập khẩu hoặc thêm mới vào danh mục thiết bị giáo dục: Xem hướng dẫn tại đây.
 • Vào Thiết bị\Tăng thiết bị, và thêm phiếu ghi tăng thiết bị theo hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 09/06/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ