1. Trang chủ
  2. Thiết bị (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm thế nào để in danh sách thiết bị để đối chiếu khi đi kiểm kê thực tế trong trường hợp kiểm kê theo từng môn?

Làm thế nào để in danh sách thiết bị để đối chiếu khi đi kiểm kê thực tế trong trường hợp kiểm kê theo từng môn?

Trả lời:

Sau khi thực hiện lập biên bản kiểm kê, anh chị thực hiện in danh sách thiết bị để kiểm kê thực tế như sau:

  1. Vào Thiết bị (New)\Thiết bị\Kiểm kê
  2. Nhấn vào biểu tượng “cây bút” tại biên bản kiểm kê anh/chị vừa lập.
  3. Chọn Xuất khẩu để in danh sách thiết bị cần kiểm kê

Xem hướng dẫn chi tiết quy trình kiểm kê tại đây.

Cập nhật 19/07/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ