1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R115_15/07/2021
  5. Giáo vụ cấp THCS muốn sắp xếp GVCN dạy tiết 1 tất cả các ngày trong tuần

Giáo vụ cấp THCS muốn sắp xếp GVCN dạy tiết 1 tất cả các ngày trong tuần

  • Từ phiên bản R115: Thiết lập nhanh GVCN ưu tiên dạy tiết 1 các ngày trong tuần

Các bước thực hiện

  1. Tại bước Thiết lập ràng buộc, anh/chị chọn Lịch dạy theo nhóm lớp.
  2. Nhấn Thiết lập để thiết lập nhanh Ưu tiên GVCN dạy tiết đầu các ngày trong tuần. Phần mềm sẽ tự động thiết lập lịch dạy tiết 1 các giáo viên đã phân công chủ nhiệm.
  3. Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Lưu nháp.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây. 

Cập nhật 13/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ