1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R115_15/07/2021
  5. Giáo viên cấp THPT mong muốn lấy đúng thông tin Dân tộc trong Sổ học bạ của học sinh

Giáo viên cấp THPT mong muốn lấy đúng thông tin Dân tộc trong Sổ học bạ của học sinh

  • Từ phiên bản R115: Diện ưu tiên khuyến khích lấy đúng thông tin Dân tộc trong sổ học bạ của Học sinh

Các bước thực hiện:

  1. Vào Học sinh\Báo cáo\Sổ sách\HS-S04: Sổ học bạ
  2. Nhấp đôi chuột hoặc nhấn Xem để in Sổ học bạ
  3. Khai báo các tham số: Lựa chọn năm học, Lớp, Ngày in
  4. Tích chọn Lấy thông tin họ tên giáo viên bộ môn để hiển thị thông tin họ tên GVBM dạy trên trang thông tin kết quả học tập hoặc tích chọn Lấy thông tin nhận xét từ sổ theo dõi và đánh giá học sinh học kỳ IIđể lấy nhận xét của giáo viên.
  5. Nhấn Đồng ý, kiểm tra số liệu trên sổ học bạ. Thông tin Dân tộc của học sinh được hiển thị như dưới đây.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 13/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ