1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R115_15/07/2021
  5. Giáo vụ trường muốn in kết quả phân công giảng dạy để lưu trữ hồ sơ

Giáo vụ trường muốn in kết quả phân công giảng dạy để lưu trữ hồ sơ

  • Từ phiên bản R115: Giáo viên có thể in kết quả phân công giảng dạy trên EMIS – Học sinh để quản lý hồ sơ.

Các bước thực hiện:

Xuất khẩu phân công giảng dạy để lưu trữ hồ sơ

  1. Vào menu Giảng dạy\Phân công giảng dạy. Nhấn Thực hiện phân công
  1. Lựa chọn phân công theo giáo viên hoặc môn học
  2. Nhập thông tin Kiêm nhiệm khác, Số tiết kiêm nhiệm, Số tiết/Tuần (nếu có)
  3. Tại màn hình Phân công giảng dạy, chọn Xuất khẩu để xuất khẩu danh sách đã phân công giảng để lưu trữ hồ sơ.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 13/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ