1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R115_15/07/2021
  5. Hiệu trưởng trường mầm non mong muốn chọn nhiều giáo viên phụ trách trong phần phân công giảng dạy ở các lớp.

Hiệu trưởng trường mầm non mong muốn chọn nhiều giáo viên phụ trách trong phần phân công giảng dạy ở các lớp.

  • Trước phiên bản R115: Hỗ trợ tính năng chọn phân công giáo viên phụ trách và giáo viên hỗ trợ, gây hiểu lầm có vai trò giáo viên chính và giáo viên phụ.
  • Từ phiên bản R115: Đồng bộ thông tin phân công giáo viên phụ trách giúp nhà trường chọn nhiều giáo viên phụ trách trong phân công giảng dạy.

Các bước thực hiện:

  1. Tại phân hệ Học sinh, chọn Quản lý trẻ\Phân công giảng dạy
  2. Tương ứng với mỗi lớp, tích chọn giáo viên phụ trách tại cột Phân công giáo viên.
  3. Chọn giáo viên ký văn bản cho mỗi lớp tại cột Người ký văn bản.
  4. Nhấn Lưu để hoàn tất.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 13/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ