1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R115_15/07/2021
  5. Giáo viên mong muốn chỉ nhận xét nhanh đối với các học sinh đi học

Giáo viên mong muốn chỉ nhận xét nhanh đối với các học sinh đi học

  • Trước phiên bản R115: Nhận xét mặc định cho học sinh mầm non không áp dụng cho học sinh nghỉ học, giúp giáo viên ghi nhận nhận xét nhanh và phản ánh đúng thực tế đi học của học sinh.

Các bước thực hiện

Để nhận xét cho trẻ đi học theo ngày, giáo viên thực hiện như sau:

  1. Chọn Quản lý trẻ\Sổ theo dõi trẻ.
  2. Chọn tab Nhận xét.
  3. Chọn Lớp và Ngày có học sinh cần thực hiện nhận xét
  4. Tích chọn những học sinh cần thực hiện nhận xét cùng 1 lúc
  5. Nhập nhận xét cho nhóm trẻ

Lưu ý: Không thể tích chọn và không nhập được nhận xét cho các học sinh không đi học

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 13/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ