1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R115_15/07/2021
  5. Giáo viên cấp tiểu học mong muốn đồng nhất thông tin giữa tên bài giảng khối lớp 1 với bộ sách giáo khoa mới thay

Giáo viên cấp tiểu học mong muốn đồng nhất thông tin giữa tên bài giảng khối lớp 1 với bộ sách giáo khoa mới thay

  • Từ phiên bản R115: Đồng nhất thông tin Bộ sách học sinh lớp 1 Theo Thông tư của Bộ giáo dục và đào tạo về cải tiến chất lượng giáo dục, giúp giáo viên tiết kiệm thời gian tự chỉnh sửa phân phối chương trình thủ công.

Các bước thực hiện:

  1. Vào menu Giảng dạy\Phân phối chương trình
    Tại đây, EMIS – Học sinh đã thiết lập một số phân phối chương trình mặc định (dựa vào thông tin Cấp trường) tương ứng theo nhu cầu giảng dạy tại trường. Đông thời, Đồng nhất thông tin Bộ sách học sinh lớp 1 Theo Thông tư của Bộ giáo dục và đào tạo về cải tiến chất lượng giáo dục, giúp giáo viên tiết kiệm thời gian tự chỉnh sửa phân phối chương trình thủ công.
  1. Nhấn vào Tên phân phối chương trình để chỉnh sửa thông tin theo nhu cầu giảng dạy tại đơn vị
  2. Nhấn vào đây để sử dụng tính năng Cập nhật phân phối chương trình của Phòng/Sở Giáo dục, giúp đồng bộ Phân phối chương trình từ PGD/SGD.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 13/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ