1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R113_18/06/2021
  5. CBTB muốn làm rõ khái niệm thiết bị tiêu hao để tránh nhầm lẫn

CBTB muốn làm rõ khái niệm thiết bị tiêu hao để tránh nhầm lẫn

  • Từ phiên bản R113: Hiển thị khái niệm Thiết bị tiêu hao giúp CBTV tránh nhầm lẫn khi khai báo.

Các bước thực hiện:

Tại các màn hình khai báo Danh mục thiết bị giáo dục, Danh sách thiết bị, Ghi trả thiết bị, khi CBTB đặt con chuột vào Thiết bị tiêu hao sẽ hiển thị khái niệm như dưới đây:

Cập nhật 11/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ