1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R112_03/06/2021
 5. Báo cáo danh sách học sinh đã nộp tiền, chọn tất cả các hình thức thanh toán mong muốn có thể sắp xếp theo thứ tự ngày thu tiền

Báo cáo danh sách học sinh đã nộp tiền, chọn tất cả các hình thức thanh toán mong muốn có thể sắp xếp theo thứ tự ngày thu tiền

 • Từ phiên bản R112: Bổ sung tham số tùy chỉnh sắp xếp theo ngày thu hoặc số chứng từ trên Danh sách học sinh đã nộp tiền.

Các bược thực hiện:

 1. Vào Khoản thu\Báo cáo\Danh sách báo cáo\ Danh sách học sinh đã nộp tiền
 2. Nhấp đôi chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem báo cáo.
 3. Khai báo tham số trên báo cáo:
  • Lựa chọn In theo Đợt thu hoặc theo thời gian theo nhu cầu của đơn vị. Chọn Đợt thu/Thời gian muốn in báo cáo.
  • Nhập khoảng thời gian muốn in báo cáo: Từ ngày…. đến ngày
  • Tại phần Sắp xếp theo: sắp xếp danh sách học sinh theo Số chứng từ hoặc Ngày thu
 4. Nhấn Lấy dữ liệu và kiểm tra số liệu trên báo cáo

Xem hướng dẫn in danh sách học sinh đã nộp tiền tại đây

Cập nhật 28/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ