1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R112_03/06/2021
  5. Cán bộ thiết bị muốn biết thời gian ngày tháng khi quản lý đăng ký mượn, quản lý ghi mượn ghi trả.

Cán bộ thiết bị muốn biết thời gian ngày tháng khi quản lý đăng ký mượn, quản lý ghi mượn ghi trả.

  • Trước phiên bản R112: Phần mềm cho phép nhìn số tuần đăng ký, thứ đăng ký, quản lý mượn trả, tuy nhiên CBTB mất thời gian để xác định ra thứ đó thuộc ngày nào.
  • Từ phiên bản R112: Thời gian đăng ký mượn thiết bị/kho phòng được hiển thị cụ thể các thông tin tiết, ngày, tuần, tháng, năm học, giúp CBTB nhanh chóng đối chiếu và quản lý dữ liệu mượn trả chi tiết.

Các bước thực hiện:

  1. Vào Mượn trả/Kế hoạch mượn. Tại đây anh/chị dễ dàng theo dõi các phiếu đăng ký mượn của toàn trường/từng giáo viên theo thời gian cụ thể.
  2. Anh/chị chỉnh sửa lại thông tin trên phiếu mượn bằng cách nhấn biểu tượng cây bút màu xanh.
  3. Hoặc xóa thông tin phiếu mượn bằng cách nhấn biểu tượng thùng rác.
  4. Nhấn vào tên giáo viên để hiển thị kế hoạch mượn thiết bị/kho phòng tương ứng.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 01/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ