1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R112_03/06/2021
  5. Cán bộ thiết bị muốn thứ tự hiển thị Kho/phòng tại các màn mượn trả dựa trên mức độ thường xuyên mượn trả để tiện thao tác

Cán bộ thiết bị muốn thứ tự hiển thị Kho/phòng tại các màn mượn trả dựa trên mức độ thường xuyên mượn trả để tiện thao tác

• Trước phiên bản R112: Trên màn hình mượn trả Kho phòng, hiển thị thứ tự Kho/phòng được sắp xếp theo danh mục Kho/phòng và dàn thành các cột, nếu muốn thao tác mượn Kho/phòng không hiển thị đủ trên màn hình thì phải kéo thanh trượt ngang đến khi thấy kho/phòng và thực hiện các thao tác mượn trả. Tuy nhiên,  một số Kho/phòng có tần suất mượn trả lớn nhưng nằm ở cuối danh mục, CBTB mất nhiều thời gian do phải kéo thanh ngang để tìm.
• Từ phiên bản R112: Thứ tự Kho/phòng mượn trả hiển thị theo tần suất mượn trả từ cao đến thấp, nhằm giúp giáo viên thuận tiện thực hiện các thao tác mượn trả kho/phòng thường xuyên.

Các bước thực hiện:

  • Vào Thiết bị (New)\Đăng ký mượn 
  • Tại đây anh/chị có thể theo dõi kế hoạch mượn thiết bị/kho phòng bộ môn đã lập theo thời gian mong muốn, đồng thời cũng có thể lập phiếu đăng ký mượn kho phòng.

I. Cấp tiểu học

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

II. Cấp THCS/THPT

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 02/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ